<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / pakalpojumi / grāmatvedības pakalpojumi

Riga Accounting

Grāmatvedības uzskaite tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam pilnu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti:

 • Algu aprēķinus (t.sk. atvaļinājuma, slimības naudas aprēķins), ziņojumu par VSAOI, IIN un riska valsts nodevas atskaites iesniegšanu EDS.
 • Ziņas par darba ņēmējiem iesniegšanu EDS.
 • Paziņojuma par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) sagatavošanu un iesniegšanu EDS.
 • Darbinieku personīgā konta u.c. darbinieku atskaites.
 • Maksājumu veikšana klienta uzdevumā.
 • Bankas konta izraksta grāmatošana.
 • Kases dokumentu apstrāde.
 • Ienākošo, izejošo rēķinu u.c. grāmatvedības attaisnojuma dokumentu grāmatošana, kontrole.
 • Komandējuma atskaišu grāmatošana un kontrole.
 • Avansa norēķinu grāmatošana un kontrole.
 • Maršruta lapu uzskaite un kontrole.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, aktu sagatavošana.
 • Rēķinu izrakstīšana klienta uzdevumā.
 • Statistikas un Latvijas Bankas atskaišu sagatavošana.
 • Klienta interešu pārstāvniecība VID un citās iestādēs.
 • PVN atskaites sagatavošana un iesniegšana EDS.
 • Mikrouzņēmuma deklarācijas sagatavošana, iesniegšana EDS.
 • Fiziskās personas gada ienākuma deklarācijas sastādīšana, iesniegšana EDS.
 • Visa veida EDS atskaišu sagatavošana, iesniegšana EDS.
 • Debitoru un kreditoru kontrole, salīdzināšanas aktu sagatavošana.
 • Inventarizācijas aktu salīdzināšana ar grāmatvedības reģistriem, inventarizācijas rezultātu grāmatošana.
 • Operatīvās bilances sagatavošana.
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze.
 • Gada pārskata sagatavošana. (Bilance, PZA, Naudas plūsma, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats).
 • Grāmatvedības metodikas izstrāde, atjaunošana.
 • Biznesa plānu sagatavošana.

Sadarbojamies ar zvērinātiem revidentiem.

Built with Berta.me

Riga Accounting ©