<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / pakalpojumi / grāmatvedības ārpakalpojumu plusi

Riga Accounting

  • Nav papildus darba vietas iekārtošanas izmaksas – grāmatvedības uzskaites programmas izmaksas (serveris, licences, abonēšanas maksa, dators, MS Ofis, antivīrusa programma u.tml.), grāmatveža darba samaksa (alga, darba ņēmēja VSAOI, IIN, darba devēja VSAOI, atvaļinājuma nauda (ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 28 kalendāra dienas katru gadu, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu par visu darba attiecību periodu, apmaksāta A slimības lapa), grāmatveža kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri.
  • Nav jāuztraucas par nepadarītiem darbiem, laikā neiesniegtām atskaitēm sakarā ar darbinieka slimību vai atvaļinājumu.
  • Ārpakalpojuma uzņēmums garantē pareizu un kvalitatīvu grāmatvedības kārtošanu un nodokļu piemērošanu, jo ikdienu seko līdzi neskaitāmajiem likumu grozījumiem, apmeklē seminārus par grozījumiem LR likumos un normatīvajos aktos, konsultējas ar kolēģiem – kvalificētiem speciālistiem.
  • Ieguvums – iespēja ievērojami ietaupīt ne tikai naudu, bet arī laiku (kā zināms laiks ir nauda) un nevajadzīgas stresa situācijas.

Built with Berta.me

Riga Accounting ©