<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / pakalpojumi / konsultācijas nodokļu jautājumos

Riga Accounting

Piedāvājam konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jomā:

 • Atbilstošas juridiskās formas izvēle (SIA, IK, pašnodarbināta persona, patenta maksātājs, fiksētā nodokļa maksātājs).
 • Maksājamie nodokļi atbilstoši klienta juridiskajai formai.
 • Iesniedzamās deklarācijas atbilstoši klienta izvēlētajai juridiskajai formai.
 • Konsultācijas par jauno „PVN likumu”.
 • Konsultācijas par attaisnojuma dokumentu sagatavošanu – pareizu rēķinu, avansa rēķinu izrakstīšana; kādus kases čekus drīkst izmantot par grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem.
 • Konsultācijas par „Mikrouzņēmuma nodokļa likumu”.
  Konsultācijas par darījumiem skaidrā naudā.
 • Konsultācijas par avansa norēķiniem.
 • Konsultācijas par darba likumu, darba līgumu sagatavošanu, pareizu darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu (ziņas par darba ņēmējiem, termiņi, kuros jāsniedz paziņojumi VID par darba tiesisko attiecību sākšanos, izbeigšanos, atvaļinājumiem bez darba algas saglabāšanas, atvaļinājumiem sakarā ar bērna piedzimšanu).
 • Konsultācijas par vieglo transportlīdzekļa nodokļa maksāšanu/nemaksāšanu.

Kā arī jebkuri citi klientu interesējoši jautājumi saistībā ar grāmatvedību, nodokļiem, lietvedību.

Built with Berta.me

Riga Accounting ©