<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / pakalpojumi / lietvedība un personāla uzskaite

Riga Accounting

Lietvedības kārtošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 916, „Dokumentu juridiskā spēka likumam”,  „Arhīvu likumam”, „Darba likumam”.

Piedāvājam lietvedības un personāla lietu kārtošanu:

 • Dokumentu apgrozības shēmas izveidošana.
 • Uzņēmuma lietu nomenklatūras izstrāde.
 • Uzņēmuma lietvedības instrukcijas izstrāde.
 • Visa veida rīkojumu, aktu, vēstuļu, pilnvaru, iesniegumu sastādīšana.
 • Dokumentu reģistrācijas žurnālu kārtošana.
 • Darba līgumu sastādīšana.
 • Darba līgumu reģistrācijas žurnāla kārtošana.
 • Personas lietas kārtošana.
 • Dokumentu arhivēšana.
 • Uzņēmuma veidlapas izstrāde, veidlapā norādāmie obligātie rekvizīti.
 • Līgumu sastādīšana (pirkuma/pārdevuma, uzņēmuma sadarbības un citi līgumi).

Built with Berta.me

Riga Accounting ©