<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / par mums / LIAA atbalsts

Riga Accounting

SIA "Riga Accounting" 31.07.2013. ir noslēdzis līgumu Nr. 9/LIAA/2013 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta "Partnerība biznesa konkurētspējai" (Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 

Apmācību kursu nosaukums: "Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskajiem normatīviem dokumentiem, SIA KIF "Biznesa komplekss", apmācību kursa īstenošanas laiks no 23.08.2013.-20.12.2013. (200 mācību stundas).

Praktiskā grāmatvedība
atbilstoši Latvijas un starptautiskiem
normatīviem dokumentiem

200 akadēm. st.
Ar darba pieredzi, kas vēlās saņemt starptautiski atzītu Grāmatveža kompetences sertifikātu 23.08.-20.12. 480 Ls

Built with Berta.me

Riga Accounting ©